khf_6356-2

MATCHGROEP

Wie

De matchgroep is een groep mensen (10-15 ) uit het bedrijfsleven die de uitvoering van de matches op zich nemen.
In de matchgroep zitten ondernemers van verschillende achtergronden en met verschillende netwerken en talenten: directeuren en senior medewerkers uit het bedrijfsleven met een groot netwerk en praktische medewerkers uit het bedrijfsleven, die in bedrijfstijd (deels) de uitvoering van de matches op zich nemen.

We noemen ze ook wel  ‘oude rotten en jongen honden’. Zij dagen op hun beurt andere bedrijven uit om mee te helpen met het oplossen van het vraagstuk.

Hoe
De matchgroep komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar om de aanvragen door te nemen. Daarnaast kunnen urgente vragen bijvoorbeeld via een Whatsapp direct doorgespeeld worden. De matchgroep beoordeelt of de vragende partij het niet zelf zou moeten of kunnen oplossen (doordat ze er zelf bijvoorbeeld geld voor hebben) en of het een maatschappelijk doel dient. Bij beide vragen een ja-antwoord, gaan ze aan de slag. Er wordt gekeken welke ondernemers in het netwerk een bijdrage zouden kunnen leveren. Deze ondernemers worden uitgedaagd om mee te werken met het oplossen van de vraag. Een jonge hond begeleid deze match van a tot z.

Lang commitment
De praktijk laat zien dat bedrijven die de Jonge Honden leveren zich voor een lange periode verbinden. In Arnhem is 85 % van de bedrijven die de Jonge Honden leveren na 13 jaar nog steeds betrokken. Een bedrijf verbindt zich en geeft ruimte aan een jonge medewerker om deze rol op zich te nemen. Als de Jonge Hond van baan verandert wordt er intern een andere Jonge Hond gezocht en voorgedragen aan de Uitdaging. De praktijk laat zien dat een gemiddelde Jonge Hond gemiddeld 3 jaar verbonden is aan de Matchgroep van de Uitdaging en een bedrijf meer dan 10 jaar.

Momenteel bestaat de matchgroep uit de volgende bedrijven en personen.

Aarts&co Interieur en Advies         Wil van Engelen

De Tijd / Sec                                      John Cornelissen

Oisterwijk Nieuws                            Joris vd Pijl   

Rabobank HvB                                  Edwin Massuger

Leystromen                                        Niki Notermans

Centrum Management                    Frits Knibbler

ExpertPlus                                         Hans Hulsbosch

Starsock                                              Eric Roosen   

Starsock                                              Willem Schilders      

 

Lees hier meer over de resultaten en eerstkomende matchgroep