Wat is een Beursvloer?

Op een Maatschappelijke Beursvloer ontmoeten bedrijven, onderwijsinstellingen, stichtingen en verenigingen elkaar. Niet om er aandelen te verhandelen, maar om profijt van elkaar te hebben. De Beursvloer is er voor bedrijven en serviceclubs die een maatschappelijk bijdrage willen leveren aan de (lokale) samenleving waarvan zij deel uitmaken. Én de Beursvloer is er voor instellingen, verenigingen en organisaties die op zoek zijn naar ondersteuning in de vorm van kennis, kunde, capaciteit of goederen. De Beursvloer legt combinaties waardoor honderden mensen in beweging komen en waarmee lokale samenlevingen verbeterd en versterkt worden.

Deelnemen aan de Beursvloer is voor alle partijen geheel GRATIS. U hoeft ook geen stand in te richten. Ervaar zelf wat u in een halve middag netwerken kunt bereiken!

Voor wie is de Beursvloer?

Bedrijven en serviceclubs

Ondernemers zoeken naar mogelijkheden om hun maatschappelijke betrokkenheid concreet vorm te geven. Door een dagje met z’n allen te gaan klussen, door overdracht van kennis, kunde of creativiteit of door het aanbieden van faciliteiten, (overtollige) materialen of middelen.

Gemeente

De Gemeente wil verbindingen leggen tussen partijen in bedrijfsleven en onderwijs en maatschappelijke organisaties. Ondernemers en onderwijsinstellingen kunnen met hun expertise, contacten en netwerken deze organisaties vooruit helpen. De Gemeente wil ook haar medewerkers stimuleren vrijwilligerswerk op te pakken in het kader van maatschappelijke betrokkenheid.

Maatschappelijke organisaties

Organisaties en instellingen zoeken contacten met partijen die hen kennis of capaciteit bieden om grotere projecten of klussen op te pakken. Soms gaat het eenvoudigweg om ‘handjes’, een andere keer om materialen of faciliteiten. Maar ook bestuurlijke ervaring of handige contacten kunnen zeer welkom zijn.

Iedereen die deelneemt!

Wat de ene partij over heeft of wil aanbieden, kan voor de ander precies het verschil betekenen. Maar je moet elkaar dan wel weten te vinden. Al in 76 gemeenten in Nederland is voor deze belangrijke ontmoetingen en verbindingen met succes de Beursvloer georganiseerd. Hoog tijd dus om dit initiatief ook in Oisterwijk te ontplooien.