Werkwijze

Voor de Oisterwijkse Uitdaging gebruiken we in grote lijnen de werkvorm van de Zutphense Uitdaging. Deze werkvorm, ontwikkeld in Arnhem (1999) en doorontwikkeld in Zutphen (2009) is een groot succes en daarom ons voorbeeld.

De formule is simpel, maar sterk.
Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Oisterwijkse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Deze Matchgroep is een ondernemersnetwerk van Oude rotten (directeuren) en Jonge honden uit het bedrijfsleven. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken welk bedrijf uitgedaagd kan worden om mee te werken aan het project.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Met het realiseren van matches slaat de Oisterwijkse Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.

De Uitdaging legt veel verbindingen die er anders niet vanzelfsprekend zouden zijn, met als drijvende kracht de lokale, maatschappelijk betrokken ondernemer die bij wil dragen aan meer sociale cohesie en lokale betrokkenheid (Noaberschap). En juist dat maakt De Uitdaging tot een uniek concept.