Maatschappelijke organisaties worden tegenwoordig uitgedaagd meer ondernemend te denken en ondernemers willen (ook) maatschappelijk van toegevoegde waarde zijn. De Oisterwijkse Uitdaging brengt ze in contact met elkaar.

Vragen over het oplossen van uw knelpunten kunnen via het contactformulier  gesteld worden aan de Oisterwijkse Uitdaging.

Spelregels
De Oisterwijkse Uitdaging maakt veel mogelijk maar niet alles. Hieronder vindt u enkele spelregels. Lees deze door voordat u een aanvraag indient.

Belangrijkste spelregels:

  • De aanvrager bij de uitdaging is een stichting, vereniging of burgerinitiatief zonder winstoogmerk.
  • De aanvraag levert een bijdrage aan de verbetering van de leefkwaliteit van mensen in de gemeente Oisterwijk voor dié mensen die niet het netwerk en/of de mogelijkheid hebben deze verbetering zelf te organiseren.
  • Binnen de interne organisatie van de aanvragende partij zijn geen of onvoldoende mogelijkheden (eigen diensten en of financiële middelen) aanwezig om tot realisering van de aanvraag te kunnen komen. Het kan hier zowel om reguliere diensten als reguliere budgetten gaan.
  • De Oisterwijkse Uitdaging accepteert geen uitdagingen die puur financieel van aard zijn. Wij helpen in natura. Er gaat geen bedrag van de bankrekening van een bedrijf naar de bankrekening van een maatschappelijk initiatief.
  • Heeft draagvlak in de gemeente Oisterwijk.
  • Bij de realisering zijn bewoners betrokken.
  • Heeft geen betrekking op religieuze of politieke activiteiten/doeleinden.
  • Heeft een structureel effect. Bij het resultaat is sprake van een zekere continuïteit.
  • De aanvragende partij kan duidelijk aangeven, welke stappen/acties hij zelf al heeft ondernomen om tot realisering van de aanvraag te komen.
  • De aanvragende partij geeft bij een omvangrijke aanvraag op een beknopte manier inzicht in de financiële situatie.

De matchgroep besluit uiteindelijk over de aanvragen. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen dat besluit.

De Oisterwijkse Uitdaging heeft het recht over gemaakte matches te communiceren, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.