Hulpbank, Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: open

Opslagruimte voor WMO hulpmiddelen zoals rollators en rolstoelen

Omschrijving

Sinds 2016 zamelt Mentorhulp Oisterwijk WMO hulpmiddelen in zoals loopkrukken, rollators en rolstoelen. De binnengekomen hulpmiddelen worden door vrijwilligers gecontroleerd en zo nodig gerepareerd. De hulpmiddelen worden gratis beschikbaar gesteld aan hulpbehoevende inwoners van de gemeente Oisterwijk (Heukelom, Oisterwijk, Moergestel) en Haaren, met voorrang voor de mensen met een kleine beurs.

In overleg wordt gekeken hoelang het hulpmiddel wordt uitgeleend, waarna het weer terug wordt ingeleverd.

Heeft u een eigen WMO hulpmiddel dat u niet (meer) gebruikt, dan kunt hiermee andere mensen helpen door het gratis aan te bieden bij Mentorhulp Oisterwijk. Wij maken dan een afspraak om het bij u op te halen.
Op deze manier wordt er duurzaam omgegaan met de hulpmiddelen en wordt er bespaard op zorgkosten. Het Uitleenpunt WMO hulpmiddelen Oisterwijk wordt door zoveel mensen gewaardeerd dat ze spontaan niet meer in gebruik zijnde hulpmiddelen ter beschikking stellen. Hierdoor is er ruimtegebrek ontstaan om al deze spullen op te slaan.

Indien mogelijk zou de ruimte ook gebruikt kunnen worden om de hulpmiddelen te controleren, schoon te maken en indien nodig, te repareren.

De doelgroep zijn de kwetsbare inwoners van de gemeente Oisterwijk (Oisterwijk, Heukelom, Moergestel) en Haaren die bij de aanvraag van deze hulpmiddelen, tussen de wal en het schip vallen. Ze vinden bijvoorbeeld geen gehoor bij de gemeente (WMO), zijn vanwege hun financiële situatie geen lid van Thebe en zijn zelf dus niet in staat om het hulpmiddel zelf aan te schaffen.

Match informatie

Aanvraagdatum 31-08-2018